Kursplanung
 
Fahrschule
(Kat: A1, A, B, BE, BPT, C1/D1 ,C , D)


Mo. 19.08.2019
Nothelferkurs

Kategorie A1, A, Bauf Anfrage
Basistheoriekurs

Kategorie A1, A, BMo. 26.08.2019
VKU / Verkerskundeunterricht

Kategorie A1, A, BSa. 31.08.2019
Motorradkurs 1, 2, 2a, 3

Kategorie A1, ADi. 27.08.2019
LKW-Theorie

Kategorie C, C1, D, D1auf Anfrage
Taxi ARV2 Theoriekurs
Kategorie BPT (code 121)

CZV Ausbildung Modul 1 - 3
(Für den Personen- und den Gütertransport)

Modul 1
Mi. 06.11.2019

Referent: Fahrschule Aegerter

Modul 2
Mi. 29.01.2020
Referent: Fahrschule Aegerter

Modul 3
Mi. 29.01.2020
Referent: Fahrschule Aegerter


CZV Weiterbildung

(Für den Personen- und den Gütertransport)


Sa. 24.08.2019
Nothelfer Refresh
Referent: Fahrschule Aegerter

Sa. 26.10.2019
ARV 1 Update / Wintercheck
Referent: Fahrschule Aegerter

Sa. 14.12.2019
Ladungssicherung I
Referent: Fahrschule Aegerter

Sa. 18.01.2020
ARV 1 / Digitaler Fahrtschreiber
Referent: Fahrschule Aegerter

Sa. 14.03.2020
Nothelfer Refresh
Referent: Fahrschule Aegerter

Sa. 20.06.2020
Signale für den Schwerverkehr,
Fahren mit schweren Motorwagen

Referent: Fahrschule Aegerter

Firmen Intern
Kommunikation I
Referent: Raymond Fein

Firmen Intern
Kommunikation II
Referent: Raymond Fein

 Fahrlehrer Weiterbildung
(Fahrlehrer Kategorie I inkl. CZV)


13.12.2019
Kommunikation I
Referent: Raymond Fein17.01.2020
Kommunikation II
Referent: Raymond Fein

  Kurskalender CZV Weiterbildung